Firma Contract Consulting świadczy usługi w zakresie opracowań, ekspertyz, orzeczeń i opinii w obszarze budownictwa. Wykonujemy raporty i oceny oddziaływania na środowisko, przeprowadzamy podziały geodezyjne i fizyczne nieruchomości. Sporządzamy raporty i analizy finansowe. Zakres naszej działalności obejmuje również wyceny i opinie techniczne ruchomości, w tym środków trwałych sklasyfikowanych w grupach od 3-8 PKŚT (maszyn, urządzeń specjalistycznych, środków transportowych i innych).

Wykonywane przez nas opracowania są sporządzane ściśle pod kątem potrzeb Klienta oraz aktualnych wymogów formalnych odpowiednich dla danego rodzaju dokumentów. Są one wykorzystywane jako: załączniki do wniosków aplikacyjnych w ramach funduszy unijnych, wnioski kredytowe, projekty architektoniczno-budowlane, projekty wykonawcze, itp.

W zależności od potrzeb Klienta wykonujemy m.in.:

  • Ekspertyzy i opinie techniczno-budowlane
  • Projekty architektoniczno-budowlane i branżowe
  • Ekspertyzy i opinie geologiczne
  • Podziały geodezyjne i fizyczne nieruchomości
  • Opinie techniczne i wyceny dot. maszyn i urządzeń
  • Raporty i oceny oddziaływania na środowisko
  • Raporty i analizy finansowe
  • Opinie sądowe

Wykonywane przez Contract Consulting ekspertyzy i opracowania pozwalają na wszechstronną ocenę problemu zarówno od strony technicznej jak i ekonomicznej, rozważenie alternatywnych rozwiązań, identyfikację mocnych i słabych stron projektu oraz podjęcie właściwych decyzji inwestycyjnych.

Jeżeli zainteresowała Państwa nasza oferta, prosimy o kontakt z naszymi konsultantami, którzy udzielą odpowiedzi na wszelkie pytania i w każdej kwestii będą służyć rzetelnym doradztwem.

Skontaktuj się z nami
już teraz

Skorzystaj z kompleksowych rozwiązań