Contract Consulting oferuje profesjonalną obsługę w zakresie funduszy europejskich dla:

 • Przedsiębiorstw (Mikro-, Małych, Średnich oraz Dużych)
 • Instytucji otoczenia biznesu
 • Spółek Miejskich
 • Jednostek Samorządu Terytorialnego
 • Jednostek naukowych i szkół
 • Instytucji kultury
 • Zakładów opieki zdrowotnej
 • Kościołów i związków wyznaniowych
 • Parków narodowych i krajobrazowych
 • Organizacji non-profit
 • Osób fizycznych

W świetle członkostwa Polski w Unii Europejskiej i kolejnej transzy środków wsparcia dla naszego kraju (lata 2007-2013) warto zaznaczyć, iż obsługujemy inwestycje współfinansowane z różnych funduszy europejskichfunduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Pomoc w pozyskiwaniu źródeł finansowania

Contract Consulting oferuje kompleksową obsługę procesu inwestycyjnego, w tym:

 • identyfikacja i dopasowanie odpowiednich programów do indywidualnych potrzeb Beneficjenta
 • pełne wsparcie informacyjne w zakresie zasad funkcjonowania i otrzymywania środków pomocowych
 • weryfikacja kształtu projektu pod kątem ramowych wytycznych odpowiedniego programu pomocowego (harmonogram, zakres prac, kwalifikacja kosztów) tak, aby zwiększyć prawdopodobieństwo pozyskania dotacji
 • opracowanie i składanie wniosków o udzielenie dotacji wraz z niezbędnymi załącznikami do krajowych i międzynarodowych instytucji finansujących
 • zarządzanie projektami finansowanymi ze środków pomocowych
 • opracowanie i składanie dokumentacji rozliczeniowej

Dotacje unijne – dokumentacja

Podstawowym wymogiem przy ubieganiu się o finansowanie przedsięwzięć przy wsparciu z funduszy pomocowych jest prawidłowe opracowanie wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami, spełniającego wszystkie niezbędne wymagania formalne i merytoryczne. Nasi konsultanci w sposób profesjonalny sporządzają dokumenty wymagane na wszystkich etapach procedury pozyskiwania środków UE, tj.:

 • fiszki projektowe/karty projektu
 • wnioski aplikacyjne
 • studia wykonalności
 • raporty oddziaływania inwestycji na środowisko
 • dokumentacje przetargowe
 • raporty rozliczeniowe
 • plany rozwoju lokalnego
 • wieloletnie plany inwestycyjne

Gwarantujemy profesjonalne i szybkie wykonanie dokumentacji zgodnej ze wszystkimi standardami i procedurami wymaganymi przez Unię Europejską i instytucje wdrażające poszczególne programy pomocowe. Wychodzimy naprzeciw wszystkim tym, dla których rozwój i chęć poszerzenia horyzontów są najważniejsze.

Jeżeli zainteresowała Państwa nasza oferta, prosimy o kontakt z naszymi konsultantami, którzy udzielą odpowiedzi na wszelkie pytania i w każdej kwestii będą służyć fachową poradą.

Skontaktuj się z nami
już teraz

Skorzystaj z kompleksowych rozwiązań