Odnawialne źródła energii (OZE) to temat, który zyskuje obecnie coraz większą popularność. Przyczyn tego stany rzeczy jest wiele. Do najważniejszych należą międzynarodowe a także krajowe uregulowania prawne, które zobowiązują Polskę do uzyskania pewnych norm w tym zakresie. Rządy państw z całego świata promują energetykę odnawialną na wiele sposobów. UE chętnie dotuje działalność w zakresie pozyskiwania energii z OZE. W Polsce istnieje wiele instytucji, które również dofinansowują te źródła energii czy też oferują korzystnie oprocentowane kredyty.

Podstawowym dokumentem prawnym wspierającym rozwój odnawialnych źródeł energii w Unii Europejskiej jest Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2001/77/WE z dnia 27 września 2001 r. w sprawie wspierania produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii na rynku wewnętrznym energii elektrycznej. Przedmiotem Dyrektywy są zasady promocji i wsparcia dla energii elektrycznej wytwarzanej w źródłach odnawialnych. Dyrektywa wytycza krajom członkowskim cele ilościowe odnoszące się do udziałów energii elektrycznej z OZE w konsumpcji energii elektrycznej brutto. Wynegocjowany poziom udziału energii elektrycznej z OZE w bilansie zużycia energii elektrycznej brutto dla Polski wyniósł 7,5% w roku 2010.

Jeżeli zainteresowała Państwa nasza oferta, prosimy o kontakt z naszymi konsultantami, którzy udzielą odpowiedzi na wszelkie pytania i w każdej kwestii będą służyć fachową poradą.

Skontaktuj się z nami
już teraz

Skorzystaj z kompleksowych rozwiązań