flagi Logo Contract Consulting

Contract Consulting
kompleksowa obsługa konsultingowa

Contract Consulting » Referencje » Fundusze UE dla MŚP » Appol Sp. z o.o.

Pozyskane fundusze UE dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Dostosowanie przedsiębiorstwa
do potencjału rynkowego, Appol Sp. z o.o.

SPO-ROL 1.5 - pozyskano dotację


Firma Contract Consulting uzyskała zlecenie na pełną obsługę procesu aplikacyjnego planowanej inwestycji firmy APPOL. Obsługa obejmowała opracowanie biznes planu i wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie z funduszy UE. Firma APPOL Sp. z o.o. chcąc sprawnie funkcjonować na rynku, ciągle poszerzała swój park maszynowy. Aby zwiększyć swoją konkurencyjność postanowiła także wybudować nowy zakład przetwórczy w Opolu Lubelskim. Warunkiem przetrwania na rynku jest także ciągłe dostosowywanie się do wymogów Unii Europejskiej, zarówno pod względem sanitarnym, ochrony środowiska oraz jakościowym. APPOL spełniała wszystkie te wymagania na bieżąco. Celem przedmiotowej inwestycji było więc m.in.: rynkowe ukierunkowanie produkcji i wykorzystanie istniejących nisz rynkowych, tworzenie nowych i racjonalizacja istniejących kanałów zbytu, poprawa jakości produktów poprzez zainstalowanie w nowym zakładzie nowoczesnego parku maszynowego i urządzeń.

Inwestycja uzyskała dofinansowanie z funduszu SPO-ROL Działanie 1.5 w wysokości 4 050 000 PLN.

Technologia lakierowania

SPO-WKP Działanie 2.2
więcej »

Wprowadzenie innowacji

SPO-WKP 2.3, pozyskano dotację
więcej »

Dostosowanie przedsiębiorstwa

SPO-ROL 1.5 - pozyskano dotację
więcej »

Wdrożenie nowego systemu

PHARE 2002 - pozyskano dotację
więcej »

Strategia dalszego rozwoju

Phare 2002 - pozyskano dofinansowanie
więcej »

Wprowadzenie innowacji

SPO-WKP 2.3 - pozyskano dotację
więcej »

Wdrożenie systemu mySAP

SPO-WKP 2.3 - pozyskano dofinansowanie
więcej »

Wprowadzenie innowacji

SPO-WKP 2.3 - pozyskano dotację
więcej »

Dostosowanie zakładu do standardów UE

Pozyskano kredyt preferencyjny
więcej »

Rynkowe ukierunkowanie produkcji

SPO-ROL 1.5 - pozyskano dotację
więcej »

Opracowanie strategii rozwoju

PHARE 2002 - pozyskano dotację
więcej »

Nowa linia technologiczna

PHARE - pozyskano dofinansowanie
więcej »

Innowacja procesowa

SPO-WKP 2.3 - pozyskano dofinansowanie
więcej »


Nasi klienci
nasi klienci

Kontakt

Contract Consulting sp. z o.o.
31-521 Kraków, ul. Rakowicka 30/2

tel. 502 627 687
e-mail: biuro@contract-consulting.pl
© Contract Consulting 2011. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Webdesign © Netius 2011