flagi Logo Contract Consulting

Contract Consulting
kompleksowa obsługa konsultingowa

Contract Consulting » Referencje » Fundusze UE dla MŚP » Famed Sp. z o.o.

Pozyskane fundusze UE dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Wdrożenie systemu mySAP
w firmie Famed Sp. z o.o.

SPO-WKP 2.3 - pozyskano dofinansowanie


Firma Contract Consulting opracowała wniosek, biznes plan oraz służyła kompleksowym doradztwem przy obsłudze projektu. Opracowując dokumentację założono, że planowane wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania w istotnym stopniu przyczyni się do rozwoju kwalifikacji zasobów ludzkich firmy oraz poprawi wydajność i komfort pracy.

Wsparcie projektu środkami pomocowymi pozwoli na wprowadzenie i zastosowanie na poziomie operacyjnym i strategicznym innowacyjnych technologii informatycznych wspomagających procesy zarządzania finansami, łańcuchem dostaw, produkcją i realizacją procesów dystrybucji. Przedsięwzięcie objęło swoim zakresem kluczowe obszary funkcjonowania firmy wytwarzającej sprzęt medyczny. Możliwość zintegrowania systemu SAP z sieciami rozległymi (Internet) umożliwia efektywne i rozproszone zarządzanie.

Projekt uzyskał dofinansowanie z funduszu SPO-WKP Działanie 2.3 w kwocie 402 500 PLN.

Technologia lakierowania

SPO-WKP Działanie 2.2
więcej »

Wprowadzenie innowacji

SPO-WKP 2.3, pozyskano dotację
więcej »

Dostosowanie przedsiębiorstwa

SPO-ROL 1.5 - pozyskano dotację
więcej »

Wdrożenie nowego systemu

PHARE 2002 - pozyskano dotację
więcej »

Strategia dalszego rozwoju

Phare 2002 - pozyskano dofinansowanie
więcej »

Wprowadzenie innowacji

SPO-WKP 2.3 - pozyskano dotację
więcej »

Wdrożenie systemu mySAP

SPO-WKP 2.3 - pozyskano dofinansowanie
więcej »

Wprowadzenie innowacji

SPO-WKP 2.3 - pozyskano dotację
więcej »

Dostosowanie zakładu do standardów UE

Pozyskano kredyt preferencyjny
więcej »

Rynkowe ukierunkowanie produkcji

SPO-ROL 1.5 - pozyskano dotację
więcej »

Opracowanie strategii rozwoju

PHARE 2002 - pozyskano dotację
więcej »

Nowa linia technologiczna

PHARE - pozyskano dofinansowanie
więcej »

Innowacja procesowa

SPO-WKP 2.3 - pozyskano dofinansowanie
więcej »


Nasi klienci
nasi klienci

Kontakt

Contract Consulting sp. z o.o.
31-521 Kraków, ul. Rakowicka 30/2

tel. 502 627 687
e-mail: biuro@contract-consulting.pl
© Contract Consulting 2011. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Webdesign © Netius 2011