flagi Logo Contract Consulting

Contract Consulting
kompleksowa obsługa konsultingowa

Contract Consulting » Referencje » Biznes plany » Zakup nieruchomości przemysłowej wraz z zabudowaniami

Biznes plany

Przedsięwzięcie "Sosnowiec - Zagórze"

Zakup nieruchomości przemysłowej wraz z zabudowaniami


Firma Contract Consulting opracowała biznes plan oraz służyła kompleksowym doradztwem przy obsłudze projektu. Przedmiotem biznes planu było przedsięwzięcie inwestycyjne p.n. "Sosnowiec Zagórze" obejmujące swoim zakresem zakup nieruchomości przemysłowej (Fabryki Silników Małej Mocy "SILMA") i remont części składników budowlanych.

Przedmiotową nieruchomość stanowił grunt o łącznej powierzchni 20ha 85a 32m2 oraz składniki budowlane o łącznej powierzchni użytkowej 44.266,62 m2. W ramach planowanej inwestycji nieruchomość ta miała być przeznaczona na wynajem pod działalność biurową, handlową oraz magazynowo-produkcyjną. Wznowienie działalności w obiektach Fabryki Silników Małej Mocy SILMA S.A wymagało przeprowadzenia remontu i częściowej modernizacji. W ostatnim czasie obiekty w większości stanowiły pustostany. Konieczne było przeprowadzenie remontów bieżących, konserwacji oraz modernizacji w zakresie instalacji wewnętrznych, a przede wszystkim elementów wykończenia zewnętrznego i wewnętrznego.

Opracowanie obejmowało: analizę zakresu remontu i modernizacji wraz z oszacowaniem kosztów i z harmonogramem realizacji, przeprowadzono ponadto analizę SWOT (słabych i mocnych stron), analizę rynku i konkurencji oraz analizę finansową (metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych).

Hotel Pegaz

Przystosowanie budynku
więcej »

"Sosnowiec-Zagórze"

Zakup nieruchomości przemysłowej
więcej »

Adaptacja budynku

Adaptacja budynku
więcej »

Inwestycje deweloperskie

Opracowywanie dokumentacji
więcej »

Budowa budynku biurowego

Budynek biurowy
więcej »

Przedsiębiorstwo Budowlane

Remont i budowa budynku mieszkalnego
więcej »


Nasi klienci
nasi klienci

Kontakt

Contract Consulting sp. z o.o.
31-521 Kraków, ul. Rakowicka 30/2

tel. 502 627 687
e-mail: biuro@contract-consulting.pl
© Contract Consulting 2011. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Webdesign © Netius 2011