flagi Logo Contract Consulting

Contract Consulting
kompleksowa obsługa konsultingowa

Contract Consulting » Referencje » Biznes plany » Zakup nieruchomości przemysłowej wraz z zabudowaniami

Biznes plany

Adaptacja budynku poprzemysłowego TREFL-Kraków

Adaptacja budynku na obiekt hotelarski


Przedmiotem projektu jest nieruchomość obejmująca grunt oraz zespół obiektów, w których znajdowała się Fabryka Kopert, będących własnością Krakowskich Zakładów Wyrobów Papierowych TREFL-Kraków Sp. z o.o. przy ul. Kortylewskiego w Krakowie. Wówczas tylko w budynku administracyjnym wynajmowana była powierzchnia w parterze, pozostała powierzchnia była nieużytkowana. Zamierzenie inwestycyjne zlokalizowane było w ciągu terenów działek gruntowych o charakterze budowlanym tworzących zachodnią pierzeję ulicy Kordylewskiego. Kwartał położony pomiędzy al. Pokoju, ul. Kordylewskiego, ul. Powstania Warszawskiego i ul. Sądową stanowi obszar usług publicznych z wtrąconą zabudową przemysłową (dawna Fabryka Kopert - Krakowskie Zakłady Wyrobów Papierowych TREFL-Kraków Sp. z o.o.), która wymagała rewitalizacji.

Z uwagi na bardzo dobrą lokalizację i bezpośrednie sąsiedztwo siedzib jednostek administracji publicznej, instytucji publicznych, takich jak, usługi nauki, oświaty, kultury, oraz obiektów komercyjnych (banki, instytucje ubezpieczeń, dyrekcje i zarządy jednostek gospodarczych, jednostki projektowe), na bazie istniejących obiektów należących do dawnej Fabryki zakładana była koncepcja przebudowy i modernizacji na obiekt hotelarski o standardzie **.

Teren inwestycji obejmował działkę o polu powierzchni 3.657 m2, na której znajdowały się budynek fabryczny (obiekt główny) wraz z budynkiem warsztatu, budynek magazynowy, budynek wymiennikowni ciepła, magazyn surowców oraz budynek administracyjny z portiernią. W budynku głównym dawnej fabryki w zakresie kondygnacji I, II, III i IV piętra planowane było usytuowanie funkcji hotelowej klasy obiektu dwugwiazdkowego, w parterze planowało się zlokalizowanie restauracji z barem oraz dwóch sal konferencyjnych.

Opracowanie obejmowało: analizę zakresu remontu i modernizacji wraz z oszacowaniem kosztów i z harmonogramem realizacji, przeprowadzono ponadto analizę SWOT (słabych i mocnych stron), analizę rynku i konkurencji, propozycję planu marketingowego z wyszczególnieniem zalecanych działań i ich kosztów oraz analizę finansową (metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych).

Hotel Pegaz

Przystosowanie budynku
więcej »

"Sosnowiec-Zagórze"

Zakup nieruchomości przemysłowej
więcej »

Adaptacja budynku

Adaptacja budynku
więcej »

Inwestycje deweloperskie

Opracowywanie dokumentacji
więcej »

Budowa budynku biurowego

Budynek biurowy
więcej »

Przedsiębiorstwo Budowlane

Remont i budowa budynku mieszkalnego
więcej »


Nasi klienci
nasi klienci

Kontakt

Contract Consulting sp. z o.o.
31-521 Kraków, ul. Rakowicka 30/2

tel. 502 627 687
e-mail: biuro@contract-consulting.pl
© Contract Consulting 2011. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Webdesign © Netius 2011