flagi Logo Contract Consulting

Contract Consulting
kompleksowa obsługa konsultingowa

Contract Consulting » Referencje » Ekspertyzy i raporty » Prawidłowość kwalifikacji księgowej działań budowlanych

Ekspertyzy i raporty

Orzeczenie na zlecenie TP S.A.

Prawidłowość kwalifikacji księgowej działań budowlanych


Firma Contract Consulting na zlecenie Telekomunikacji Polskiej S.A. sporządziła orzeczenie o kwalifikacji księgowej działań budowlanych. Nakłady poniesione na własny lub obcy środek trwały - zarówno remonty, jak i wydatki o charakterze inwestycyjnym (np. na modernizację, adaptację) wywierają określone skutki na gruncie podatku dochodowego. Odróżnienie wydatków remontowych od wydatków inwestycyjnych ma istotne znaczenie zwłaszcza z punktu widzenia kosztów uzyskania przychodów. Tylko wydatki na remonty mogą być zaliczone bezpośrednio w ciężar kosztów. Pozostałe nakłady albo tworzą nowy środek trwały, albo powiększają przyjmowaną dla celów amortyzacji wartość już istniejącego składnika majątku trwałego.

Orzeczenie na zlecenie TP S.A.

Prawidłowość kwalifikacji księgowej
więcej »

Modernizacja Ronda

Analiza porównawcza dokumentacji
więcej »

Regulacja stanu prawnego

Regulacja stanu prawnego bazy paliw
więcej »

Przebudowa drogi wojewódzkiej

Raport oddziaływania na środowisko
więcej »

Opinia prawna

Problematyka podatkowa
więcej »

Przebudowa ul. Towarowej

Raport oddziaływania na środowisko
więcej »

Rozwój turystyki

Raport oddziaływania na środowisko
więcej »

Przebudowa drogi wojewódzkiej

Raport oddziaływania na środowisko
więcej »

Ekspertyza techniczno-budowlana

Ekspertyza budynku
więcej »


Nasi klienci
nasi klienci

Kontakt

Contract Consulting sp. z o.o.
31-521 Kraków, ul. Rakowicka 30/2

tel. 502 627 687
e-mail: biuro@contract-consulting.pl
© Contract Consulting 2011. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Webdesign © Netius 2011