flagi Logo Contract Consulting

Contract Consulting
kompleksowa obsługa konsultingowa

Contract Consulting » Aktualności » Nabór wniosków w ramach RPO woj. łódzkiego dotyczącego infrastruktury drogowej

Aktualności

Nabory wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

09.03.2016
więcej »

Program Ochrony Środowiska

02.07.2015
więcej »

Lokalny Plan Rewitalizacji

02.07.2015
więcej »

Opracowanie Założeń

02.07.2015
więcej »

Strategia Rozwoju Gminy

02.07.2015
więcej »

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

02.07.2015
więcej »

Plany Gospodarki Niskoemisyjnej

02.07.2015
więcej »

Nabór wniosków w ramach RPO woj. łódzkiego dotyczącego infrastruktury drogowej - działanie I.1 Drogi

07.07.2014


Serdecznie zapraszamy do współpracy Jednostki Samorządu Terytorialnego zainteresowane pozyskaniem aktualnie dostępnych środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego - Osi Priorytetowej I Infrastruktura transportowa, Działanie I.1 Drogi.

Nabór projektów trwa od 16.06.2014 r. do 18.08.2014 r.
Poniżej przedstawiamy informacje ogólne dotyczące konkursu.PRZYKŁADOWE RODZAJE PROJEKTÓW:

MAKSYMALNY POZIOM DOFINANSOWANIA: 85% kosztów kwalifikowanych projektu

Nasi klienci
nasi klienci

Kontakt

Contract Consulting sp. z o.o.
31-521 Kraków, ul. Rakowicka 30/2

tel. 502 627 687
e-mail: biuro@contract-consulting.pl
© Contract Consulting 2011. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Webdesign © Netius 2011