flagi Logo Contract Consulting

Contract Consulting
kompleksowa obsługa konsultingowa

Contract Consulting » Aktualności » Kolejny dofinansowany projekt!

Aktualności

Nabory wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

09.03.2016
więcej »

Program Ochrony Środowiska

02.07.2015
więcej »

Lokalny Plan Rewitalizacji

02.07.2015
więcej »

Opracowanie Założeń

02.07.2015
więcej »

Strategia Rozwoju Gminy

02.07.2015
więcej »

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

02.07.2015
więcej »

Plany Gospodarki Niskoemisyjnej

02.07.2015
więcej »

Kolejny dofinansowany projekt!

14.11.2014


Jest nam niezmiernie miło, iż kolejny projekt dla którego sporządzaliśmy dokumentację aplikacyjną otrzymał dofinansowanie. Projekt p.n.: "Rozbudowa Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Wadowicach o Pawilon Łóżkowy E" realizowany dla Starostwa Powiatowego w Wadowicach to istotna nie tylko w powiecie wadowickim inwestycja, ale także projekt, którego znaczenie strategiczne odnosi się do całego Województwa Małopolskiego.Projekt dotyczy rozbudowy obecnie funkcjonującej jednostki szpitalnej, zagospodarowania terenu wokół szpitala oraz doposażenia go w niezbędny sprzęt medyczny.

Wartość całkowita projektu to ponad 33 mln zł. Projekt znajduje się na liście projektów kluczowych Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, a jego realizacja stanowi odpowiedź na zapotrzebowanie nie tylko mieszkańców powiatu wadowickiego, ale także pacjentów całego województwa ponieważ dzięki realizacji projektu region pozyska jeden z najnowocześniejszych obiektów szpitalnych wyposażonych między innymi w doskonale zaprojektowany i doposażony oddział geriatryczny.

Nasi klienci
nasi klienci

Kontakt

Contract Consulting sp. z o.o.
31-521 Kraków, ul. Rakowicka 30/2

tel. 502 627 687
e-mail: biuro@contract-consulting.pl
© Contract Consulting 2011. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Webdesign © Netius 2011