flagi Logo Contract Consulting

Contract Consulting
kompleksowa obsługa konsultingowa

Contract Consulting » Referencje » Fundusze UE dla JST » Policja w Krynicy

Pozyskane fundusze UE dla Jednostek Samorządu Terytorialnego

Remont budynku Komisariatu Policji w Krynicy

ZPORR działanie 3.3


Wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wraz ze studium wykonalności i kompleksowym doradztwem przy przygotowaniu projektu. Projekt realizuje cele Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, w szczególności działania 3.3. Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe, w ramach którego aplikuje do dofinansowania z funduszy strukturalnych. Głównym celem poddziałania 3.3.1. Rewitalizacja obszarów miejskich jest rewitalizacja i odnowa zdegradowanych obszarów miast i dzielnic mieszkaniowych w miastach, w tym wsparcie uzyskać mają projekty dotyczące przebudowy i remontów publicznej infrastruktury, m. in. użytkowane przez Policję.

Inwestycja dotyczy remontu budynku Komisariatu Policji w Krynicy-Zdroju. Zmodernizowany budynek wraz z przyległym terenem będzie wykorzystywany na potrzeby działalności Policji. Po przeprowadzeniu remontu obiekt będzie wyposażony w niezbędne pokoje biurowe i administracyjne, specjalistyczne pomieszczenia izby zatrzymań, pokoje przesłuchań, zaplecze socjalne i techniczne. Z punktu widzenia petentów bardzo ważna jest realizacja recepcji, poprawi to standard ich obsługi. Relewantnym aspektem inwestycji jest dostosowanie obiektu do możliwości obsługi osób niepełnosprawnych. W dalszym etapie przebudowa umożliwi podłączenie i prawidłową realizację monitoringu w mieście. Powierzchnia użytkowa budynku rzeczywiście wykorzystywana wzrośnie o 291 m2 i wyniesie 1023,8 m2.

Realizacja projektu ma na celu poprawę jakości infrastruktury biurowej i warunków przetrzymywania osób w Policyjnej Izbie Zatrzymań do wymaganego poziomu. Dodatkowo planowane jest obniżenie kosztów utrzymania budynku poprzez wykonanie prac termomodernizacyjnych (regulacja ogrzewania, docieplenie budynku, wymiana okien).

Całkowity koszt inwestycji (brutto) oszacowany został na 1 552 222,81 PLN, tj. 1 272 313,77 PLN (netto), co w całości stanowi koszty kwalifikowane do współfinansowania.

Zakup sprzętu i modernizacja

Kompleksowe doradztwo
więcej »

Termomodernizacja budynków

Mechanizm Finansowy EOG
więcej »

Remont budynku Komisariatu

ZPORR działanie 3.3
więcej »

Centrum Wystawienniczo-Regionalne

ZPORR działanie 3.2
więcej »

Przebudowa ul. Towarowej

ZPORR działanie 1.1
więcej »

Odciążenie układu komunikacyjnego

Projekt aplikujący do ZPORR działanie 1.1
więcej »

Budowa wodociągu wiejskiego

Kompleksowa obsługa konsultingowa
więcej »


Nasi klienci
nasi klienci

Kontakt

Contract Consulting sp. z o.o.
31-521 Kraków, ul. Rakowicka 30/2

tel. 502 627 687
e-mail: biuro@contract-consulting.pl
© Contract Consulting 2011. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Webdesign © Netius 2011