flagi Logo Contract Consulting

Contract Consulting
kompleksowa obsługa konsultingowa

Contract Consulting » Referencje » Fundusze UE dla JST » Muzeum Wisły w Tczewie

Pozyskane fundusze UE dla Jednostek Samorządu Terytorialnego

Centrum Wystawienniczo-Regionalne
Dolnej Wisły w Tczewiey

ZPORR działanie 3.2


Wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wraz ze studium wykonalności i kompleksowym doradztwem przy przygotowaniu projektu. Wniosek przygotowany w ramach ZPORR - Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego, priorytet 3. - Rozwój lokalny, działanie 3.2. - Obszary podlegające restrukturyzacji.

Przedmiotem projektu była modernizacja i roboty konserwatorskie zespołu zabudowy historycznej obiektów obecnego Muzeum Wisły w Tczewie, o powierzchni 2300 m2 na potrzeby Centrum Wystawienniczo-Regionalnego Dolnej Wisły w Tczewie. Zakładało się zachowanie powierzchni dla ekspozycji jedynego w Polsce Muzeum Wisły, ponadto wyodrębnienie powierzchni dla muzeum Tczewa i regionu kociewskiego. W obiekcie wprowadzona miała być również funkcja gastronomiczna. Całość programu uzupełnił punkt informacji turystycznej i usługi związane z turystyką.

Całkowity koszt inwestycji (netto) wynosi 10 436 996 PLN.

Zakup sprzętu i modernizacja

Kompleksowe doradztwo
więcej »

Termomodernizacja budynków

Mechanizm Finansowy EOG
więcej »

Remont budynku Komisariatu

ZPORR działanie 3.3
więcej »

Centrum Wystawienniczo-Regionalne

ZPORR działanie 3.2
więcej »

Przebudowa ul. Towarowej

ZPORR działanie 1.1
więcej »

Odciążenie układu komunikacyjnego

Projekt aplikujący do ZPORR działanie 1.1
więcej »

Budowa wodociągu wiejskiego

Kompleksowa obsługa konsultingowa
więcej »


Nasi klienci
nasi klienci

Kontakt

Contract Consulting sp. z o.o.
31-521 Kraków, ul. Rakowicka 30/2

tel. 502 627 687
e-mail: biuro@contract-consulting.pl
© Contract Consulting 2011. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Webdesign © Netius 2011