flagi Logo Contract Consulting

Contract Consulting
kompleksowa obsługa konsultingowa

Contract Consulting » Referencje » Studia wykonalności » Przebudowa drogi i budowa estakad

Studia wykonalności

Modernizacja Al. Jerozolimskich w Warszawie

Przebudowa drogi i budowa estakad


Studium Wykonalności wraz z analizą ekonomiczną i weryfikacją kosztorysów zrealizowane na zlecenie Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie dla projektu przebudowy odcinka Al. Jerozolimskich od Ronda Zesłańców Syberyjskich do skrzyżowania z ul. Łopuszańską, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego - Transport. Dokument stanowił załącznik do wniosku aplikacyjnego o pozyskanie środków z Funduszy Strukturalnych. Wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Komitet Sterujący Sektorowego Programu Operacyjnego Transport w ramach działania 2.2 SPOT.

Inwestycje tworzą dwa etapy, z których I stanowi przebudowę Al. Jerozolimskich od Ronda Zesłańców Syberyjskich do skrzyżowania z ul. Łopuszańską wraz z budową estakad w ciągu Al. Jerozolimskich, nad skrzyżowaniami z ul. Mszczonowską-Śmigłowca oraz ul. Popularną. II etap inwestycji obejmuje przebudowę ul. Mszczonowskiej-Śmigłowca oraz ul. Popularnej w sąsiedztwie skrzyżowań. Etap I to odcinek od Ronda Zesłańców Syberyjskich do wiaduktu kolejowego o długości 1 234 m. Etap II obejmuje odcinek od wiaduktu kolejowego do ul. Łopuszańskiej o długości 904 m.

Szacowany całkowity koszt inwestycji (brutto) wynosi 144 424 422 PLN.

Budowa parkingów strategicznych

Budowa dziewięciu parkingów
więcej »

Gospodarka wodno-ściekowa

Budowa kanalizacji sanitarnej
więcej »

Przebudowa dróg powiatowych

Przebudowa prawie 230 km dróg
więcej »

Modernizacja infrastruktury

Zakup sprzętu i remonty
więcej »

Modernizacja Al. Jerozolimskich

Przebudowa drogi i budowa estakad
więcej »

Modernizacja nawierzchni ulicy

Wymiana nawierzchni
więcej »

Rewitalizacja terenu poprzemysłowego

Budowa krytej pływalni i ronda
więcej »

Przebudowa drogi

Przebudowa drogi o długości 1 km
więcej »

Przebudowa drogi

Droga powiatowa o długości 3 km
więcej »

Poprawa jakości wody pitnej

Rozbudowa sieci wodociągowej
więcej »

Rozwój turystyki

Budowa sieci kanalizacyjnej
więcej »


Nasi klienci
nasi klienci

Kontakt

Contract Consulting sp. z o.o.
31-521 Kraków, ul. Rakowicka 30/2

tel. 502 627 687
e-mail: biuro@contract-consulting.pl
© Contract Consulting 2011. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Webdesign © Netius 2011