flagi Logo Contract Consulting

Contract Consulting
kompleksowa obsługa konsultingowa

Contract Consulting » Referencje » Studia wykonalności » Wymiana nawierzchni jezdni i chodników

Studia wykonalności

Modernizacja nawierzchni ulicy
Krakowskie Przedmieście w Warszawie

Wymiana nawierzchni jezdni i chodników


Studium Wykonalności wraz z analizą ekonomiczną zrealizowane na zlecenie Urzędu Miasta Stołecznego Warszawa dla projektu modernizacji nawierzchni ulicy Krakowskie Przedmieście, na odcinku od Placu Zamkowego do pomnika Mikołaja Kopernika, fragmentu ulicy Miodowej od ulicy Krakowskie przedmieście do ulicy Senatorskiej oraz ulicy Nowy Świat na odcinku od pomnika Mikołaja Kopernika do skrzyżowania z ul. Świętokrzyską, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 1.4. Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - Rozwój turystyki i kultury. Zgodnie z projektem na obszarze od Placu Zamkowego do ulicy Świętokrzyskiej planowana jest wymiana nawierzchni jezdni i chodników. Wymiana nawierzchni będzie powiązana ze zwężeniem jezdni do 7 m oraz poszerzeniem chodników. Ulica Krakowskie Przedmieście jest jedną z głównych atrakcji narodowego produktu turystycznego pod nazwą "Trakt Królewski", powoduje to konieczność jak najszybszego wykonania prac mających szczególny wpływ na wizerunek jednej z najważniejszych atrakcji Warszawy.

Szacowany całkowity koszt inwestycji (brutto) wynosi 28 880 776 PLN.

Budowa parkingów strategicznych

Budowa dziewięciu parkingów
więcej »

Gospodarka wodno-ściekowa

Budowa kanalizacji sanitarnej
więcej »

Przebudowa dróg powiatowych

Przebudowa prawie 230 km dróg
więcej »

Modernizacja infrastruktury

Zakup sprzętu i remonty
więcej »

Modernizacja Al. Jerozolimskich

Przebudowa drogi i budowa estakad
więcej »

Modernizacja nawierzchni ulicy

Wymiana nawierzchni
więcej »

Rewitalizacja terenu poprzemysłowego

Budowa krytej pływalni i ronda
więcej »

Przebudowa drogi

Przebudowa drogi o długości 1 km
więcej »

Przebudowa drogi

Droga powiatowa o długości 3 km
więcej »

Poprawa jakości wody pitnej

Rozbudowa sieci wodociągowej
więcej »

Rozwój turystyki

Budowa sieci kanalizacyjnej
więcej »


Nasi klienci
nasi klienci

Kontakt

Contract Consulting sp. z o.o.
31-521 Kraków, ul. Rakowicka 30/2

tel. 502 627 687
e-mail: biuro@contract-consulting.pl
© Contract Consulting 2011. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Webdesign © Netius 2011