flagi Logo Contract Consulting

Contract Consulting
kompleksowa obsługa konsultingowa

Contract Consulting » Referencje » Studia wykonalności » Przebudowa drogi o długości 3 km

Studia wykonalności

Przebudowa drogi Smulsko - Wygoda, powiat Turek

Przebudowa drogi o długości 3 km


Studium Wykonalności dla projektu drogowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR). Dokument stanowił załącznik do wniosku aplikacyjnego o pozyskanie środków z Funduszy Strukturalnych.

Projekt zakładał przebudowę dwóch odcinków drogi powiatowej nr 457 o łącznej długości 3 km. Droga położona jest na terenie powiatu tureckiego i przebiega od miejscowości Smulsko do miejscowości Wygoda. Przebudowa polegała na kompleksowej naprawie jezdni, która była w złym stanie technicznym i wymagała naprawy. Projektowana naprawa nawierzchni obejmowała wyrównanie istniejącego profilu i ułożenie nawierzchni z betonu asfaltowego. Nie były przewidziane zmiany parametrów technicznych drogi, ani organizacji ruchu. Przebieg drogi w projekcie pokrywał się z drogą istniejącą.

Całkowity koszt inwestycji brutto skalkulowano na 837 471,38 PLN.

Budowa parkingów strategicznych

Budowa dziewięciu parkingów
więcej »

Gospodarka wodno-ściekowa

Budowa kanalizacji sanitarnej
więcej »

Przebudowa dróg powiatowych

Przebudowa prawie 230 km dróg
więcej »

Modernizacja infrastruktury

Zakup sprzętu i remonty
więcej »

Modernizacja Al. Jerozolimskich

Przebudowa drogi i budowa estakad
więcej »

Modernizacja nawierzchni ulicy

Wymiana nawierzchni
więcej »

Rewitalizacja terenu poprzemysłowego

Budowa krytej pływalni i ronda
więcej »

Przebudowa drogi

Przebudowa drogi o długości 1 km
więcej »

Przebudowa drogi

Droga powiatowa o długości 3 km
więcej »

Poprawa jakości wody pitnej

Rozbudowa sieci wodociągowej
więcej »

Rozwój turystyki

Budowa sieci kanalizacyjnej
więcej »


Nasi klienci
nasi klienci

Kontakt

Contract Consulting sp. z o.o.
31-521 Kraków, ul. Rakowicka 30/2

tel. 502 627 687
e-mail: biuro@contract-consulting.pl
© Contract Consulting 2011. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Webdesign © Netius 2011